Sortierung ändern:

Osteuropa: größte Skigebiete

Alle 810 Skigebiete in Osteuropa sortiert nach der Größe (Pistenlänge).


Größtes Skigebiet in Osteuropa (77 km)

Das Skigebiet Rosa Khutor ist das größte Skigebiet in Osteuropa. Die Pistenlänge beträgt 77 km.

Größtes Skigebiet in Osteuropa – Skigebiet Rosa Khutor

Größte Skigebiete in Osteuropa

651-810 von 810 Skigebieten

Bewertung
90 m (950 m - 1040 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 320,- / ca. € 12,-

Bewertung
80 m (972 m - 1052 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
70 m (560 m - 630 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 170,- / ca. € 7,-

Bewertung
74 m (728 m - 802 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
95 m (580 m - 675 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 280,- / ca. € 11,-

Bewertung
40 m (550 m - 590 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
100 m (700 m - 800 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 200,- / ca. € 8,-

Bewertung
65 m (165 m - 230 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
115 m (445 m - 560 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 280,- / ca. € 11,-

Bewertung
80 m (865 m - 945 m)
0,5 km 0 km 0,5 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
UAH 300,- / ca. € 11,-

Bewertung
110 m (660 m - 770 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 300,- / ca. € 12,-

Bewertung
80 m (770 m - 850 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
92 m (628 m - 720 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
51 m (890 m - 941 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

Bewertung
80 m (560 m - 640 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
110 m (600 m - 710 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 3 Lifte/Bahnen
CZK 220,- / ca. € 9,-

Bewertung
100 m (750 m - 850 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 350,- / ca. € 14,-

Bewertung
100 m (800 m - 900 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
€ 10,-

Bewertung
77 m (625 m - 702 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

Bewertung
60 m (520 m - 580 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 250,- / ca. € 10,-

Bewertung
20 m (919 m - 939 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

Bewertung
90 m (430 m - 520 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 3 Lifte/Bahnen
€ 12,-

25 m (310 m - 335 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

20 m (270 m - 290 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 3 Lifte/Bahnen

100 m (700 m - 800 m)
0,5 km 0 km 0,5 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

85 m (530 m - 615 m)
0,5 km 0 km 0,5 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

85 m (480 m - 565 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

100 m (650 m - 750 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 300,- / ca. € 12,-

80 m (200 m - 280 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

98 m (635 m - 733 m)
0,5 km 0,3 km 0,2 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
PLN 40,- / ca. € 9,-

60 m (440 m - 500 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

90 m (293 m - 383 m)
0,5 km 0,1 km 0,4 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

60 m (520 m - 580 m)
0,5 km 0 km 0,5 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

24 m (160 m - 184 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

82 m (660 m - 742 m)
0,5 km 0,5 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 350,- / ca. € 14,-

Bewertung
54 m (775 m - 829 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
PLN 90,- / ca. € 21,-

Bewertung
65 m (120 m - 185 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

Bewertung
40 m (680 m - 720 m)
0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km
 • 4 Lifte/Bahnen
CZK 300,- / ca. € 12,-

Bewertung
60 m (550 m - 610 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
65 m (740 m - 805 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
39 m (879 m - 918 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
UAH 400,- / ca. € 14,-

Bewertung
40 m (573 m - 613 m)
0,4 km 0 km 0,4 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 280,- / ca. € 11,-

Bewertung
75 m (640 m - 715 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
PLN 40,- / ca. € 9,-

Bewertung
50 m (901 m - 951 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
67 m (460 m - 527 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
90 m (360 m - 450 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
98 m (655 m - 753 m)
0,4 km 0 km 0,4 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 280,- / ca. € 11,-

Bewertung
65 m (673 m - 738 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
52 m (610 m - 662 m)
0,4 km 0 km 0,4 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 200,- / ca. € 8,-

Bewertung
40 m (617 m - 657 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
69 m (466 m - 535 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 380,- / ca. € 15,-

Bewertung
53 m (585 m - 638 m)
0,4 km 0 km 0,4 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 250,- / ca. € 10,-

Bewertung
70 m (625 m - 695 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
PLN 65,- / ca. € 15,-

Bewertung
60 m (892 m - 952 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
71 m (662 m - 733 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 350,- / ca. € 14,-

Bewertung
80 m (640 m - 720 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 300,- / ca. € 12,-

Bewertung
90 m (525 m - 615 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 250,- / ca. € 10,-

Bewertung
90 m (723 m - 813 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 290,- / ca. € 11,-

Bewertung
100 m (300 m - 400 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 350,- / ca. € 14,-

Bewertung
57 m (597 m - 654 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
PLN 60,- / ca. € 14,-

Bewertung
14 m (834 m - 848 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

Bewertung
60 m (270 m - 330 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

50 m (750 m - 800 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
PLN 37,- / ca. € 9,-

30 m (210 m - 240 m)
0,4 km 0,1 km 0,3 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
PLN 80,- / ca. € 18,-

80 m (670 m - 750 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
PLN 40,- / ca. € 9,-

90 m (350 m - 440 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 3 Lifte/Bahnen
CZK 380,- / ca. € 15,-

20 m (190 m - 210 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

79 m (330 m - 409 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

60 m (730 m - 790 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
PLN 30,- / ca. € 7,-

30 m (850 m - 880 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

50 m (874 m - 924 m)
0,4 km 0 km 0,4 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
€ 8,-

40 m (260 m - 300 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

110 m (620 m - 730 m)
0,4 km 0 km 0,4 km 0 km
 • 3 Lifte/Bahnen
PLN 70,- / ca. € 16,-

98 m (699 m - 797 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 3 Lifte/Bahnen

25 m (847 m - 872 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 150,- / ca. € 6,-

90 m (535 m - 625 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

100 m (750 m - 850 m)
0,4 km 0,4 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
RON 140,- / ca. € 29,-

70 m (840 m - 910 m)
0,4 km 0 km 0,4 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
23 m (886 m - 909 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
25 m (145 m - 170 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
24 m (649 m - 673 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

Bewertung
35 m (70 m - 105 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
40 m (590 m - 630 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
35 m (460 m - 495 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
25 m (185 m - 210 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
50 m (743 m - 793 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
30 m (390 m - 420 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 180,- / ca. € 7,-

Bewertung
50 m (750 m - 800 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
PLN 80,- / ca. € 18,-

Bewertung
30 m (650 m - 680 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 400,- / ca. € 16,-

Bewertung
15 m (890 m - 905 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

70 m (630 m - 700 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

40 m (785 m - 825 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 230,- / ca. € 9,-

60 m (850 m - 910 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 4 Lifte/Bahnen
CZK 260,- / ca. € 10,-

100 m (850 m - 950 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
€ 13,-

40 m (80 m - 120 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
PLN 40,- / ca. € 9,-

122 m (388 m - 510 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 350,- / ca. € 14,-

60 m (622 m - 682 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 350,- / ca. € 14,-

30 m (820 m - 850 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

85 m (885 m - 970 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

45 m (551 m - 596 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

22 m (383 m - 405 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen

54 m (846 m - 900 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 Lifte/Bahnen
CZK 300,- / ca. € 12,-

90 m (770 m - 860 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 220,- / ca. € 9,-

44 m (870 m - 914 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 100,- / ca. € 4,-

120 m (550 m - 670 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
€ 7,-

Bewertung
20 m (60 m - 80 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 3 Lifte/Bahnen
PLN 70,- / ca. € 16,-

Bewertung
32 m (700 m - 732 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
10 m (681 m - 691 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
35 m (505 m - 540 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
30 m (611 m - 641 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
22 m (699 m - 721 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
20 m (345 m - 365 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
31 m (132 m - 163 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km

Bewertung
45 m (430 m - 475 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

15 m (680 m - 695 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn
CZK 360,- / ca. € 14,-

42 m (478 m - 520 m)
0,2 km 0,2 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
29 m (913 m - 942 m)
0,1 km 0,1 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
15 m (130 m - 145 m)
0,1 km 0,1 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

Bewertung
16 m (531 m - 547 m)
0,1 km 0,1 km 0 km 0 km
 • 1 Lift/Bahn

1533 m (1601 m - 3134 m)
 • 7 Lifte/Bahnen

40 m (190 m - 230 m)
 • 3 Lifte/Bahnen
651-810 von 810 Skigebieten